* رایگان بودن کارگاهها برای کلیه علاقمندان

* ارائه گواهی معتبر با کد آموزشی به شرکت کنندگان بلافاصله پس از پایان هر کارگاه

* استفاده از اساتید برتر کشور جهت آموزش در کارگاهها

* بهره گیری از کارآفرینان و مخترعین برتر کشور جهت سخنرانی

* امکان ثبت نام به صورت اینترنتی و حضوری

* استفاده از امکانات مطلوب کمک آموزشی در کارگاهها

* پاسخ به کلیه سؤالات شرکت کنندگان در کارگاهها